Deklaracja wartości


Zakład Technik Energetycznych IZAR to dynamicznie rozwijający się zakład produkcyjny, jeden z nielicznych w branży połączeń elastycznych w regionie środkowoeuropejskim. Odpowiedzialność za nasze otoczenie: środowisko, społeczeństwo, pracowników i kontrahentów postrzegamy jako swój obowiązek. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są zatem trwale wpisane w naszą misję i system wartości.

Do priorytetów naszego Zakładu należy działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Produkcja naszych towarów spełnia obowiązujące normy środowiskowe. W roku 2011 uzyskaliśmy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, który potwierdza naszą silną pozycję pod względem jakości produktów, procedur zarządzania, bezpieczeństwa pracy i przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego.

Jesteśmy przekonani, że konsekwentne i systemowe traktowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu to skuteczny sposób na zaspokojenie wielu najistotniejszych potrzeb występujących w naszym otoczeniu: polepszenie szans rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego, zapewnienie stabilnych miejsc pracy, pozyskanie zadowolenia klientów i kontrahentów. Budowanie relacji z otoczeniem zgodnie z tymi zasadami jest podstawowym celem prowadzonej przez nas polityki społecznej.

Zasady Global Compact przyjęte przez firmę IZAR:
 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
 5. Zniesienie pracy dzieci.
 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
 10. Przeciwdziałanie korupcji.

SYSTEM WARTOŚCI

Wierzymy, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym oraz potrzebami społeczeństwa. Dlatego w swojej działalności kierujemy się kluczowymi dla nas wartościami, do których należy:
 • czystość,
 • otwartość,
 • innowacyjność,
 • odpowiedzialność.


Czystość to dbałość naszej firmy o przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych, ale także etyczna i uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie korupcji i łamaniu praw człowieka.

Otwartość to stosunek firmy do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi.

Innowacyjność wiąże się dla nas szczególne z docenieniem i ochroną kapitału intelektualnego, jakim dysponuje nasza firma.
PPUH IZAR, ul. Grafitowa 6, 55-015 Radwanice, tel. +48 71 303 62 09, fax. +48 71 734 59 33, mobile. +48 601 87 28 15, e-mail: biuro@izar.pl

Polityka prywatności - Klauzula informacyjna dla serwisu internetowego - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych